Werkwijze 

Aanmelden

De aanmelding kan plaatsvinden door telefonisch of per email contact op te nemen of middels het contactformulier op deze website. Voor de Basis GGZ kan alleen een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts. Wel kunt u alvorens een intake te hebben een kennismakingsgesprek afspreken, echter deze kosten zijn voor eigen rekening. Zie voor verdere informatie Tarieven op deze website. 

U dient de verwijsbrief van te voren toe te sturen. Wanneer de verwijsbrief is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, welke schriftelijk wordt bevestigd. In deze schriftelijke bevestiging vindt u een beschrijving van de overige benodigde documenten, die u mee dient te nemen naar het intakegesprek.

Intake

Vervolgens volgt het intake gesprek. Binnen dit gesprek wordt de hulpvraag besproken, worden er nadere gegevens gevraagd en wordt de procedure verder toegelicht. Door middel van gesprekken en soms ook door middel van een psychologisch onderzoek/diagnostiek wordt er een beeld gevormd van wat er precies aan de hand is. Bij lichamelijke klachten wordt zo nodig (na uw schriftelijke toestemming) overlegd met de behandelend arts. Als er voldoende gegevens verzameld zijn, wordt er een advies gegeven en/of een behandeling voorgesteld. Dit is meestal na één of twee gesprekken.

Behandelplan en Behandeling

De voorgestelde behandeling wordt vastgelegd in een behandelplan. Dit behandelplan kan gedurende de behandeling in overleg worden bijgesteld. Daarna begint de behandeling. Ook wordt er een behandelovereenkomst ondertekend.

Binnen de behandeling wordt meestal gebruik gemaakt van (cognitieve) gedragstherapie, schematherapie, inter-persoonlijke therapie, aangevuld met inzichtgevende technieken, EMDR, ontspanningsoefeningen, mindfulness enz. 

E- Health kan ook worden ingezet. Bij meer eenvoudige problematiek bestaan de meeste behandelingen uit acht à twaalf gesprekken, afhankelijk van uw klachten en uw eigen motivatie. Bij de meer complexere problemen is vaak langdurigere behandeling nodig. Soms kan worden volstaan met gesprekken; vaak echter zullen er opdrachten gegeven worden om thuis uit te voeren. Op het einde van de behandeling kan er nog een nameting volgen om het effect van de behandeling te meten.

Afronding

Afronding vindt plaats na wederzijds overleg. Er wordt altijd een afsluit bericht naar de huisarts/verwijzer gestuurd. Indien u uitgebreide informatie wilt versturen naar verwijzers, kan, na uw toestemming,  een rapportage verstuurd worden.