Therapie (Basis GGZ) 

Individuele therapie bij psychische klachten

​De therapie gesprekken zijn gericht op  psychische klachten en gaan dieper dan coaching.  Er wordt snel naar de kern gegaan van het probleem. 
In de behandeling wordt gewerkt vanuit een holistisch perspectief. 

Bij Solinge Coaching & Therapie kun je terecht voor een diversiteit aan psychische klachten zoals: 

  • stressklachten en overspannenheid, burnout en chronische vermoeidheid.
  • klachten voortkomend uit thema's mbt hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
  • belemmerende of onbegrepen emoties, zoals angst, en sombere/depressieve gevoelens
  • beperkende denkpatronen, piekeren, paniekgevoelens of het gevoel vast te zitten
  • slaapproblemen
  • moeite met het maken van (studie, beroeps) keuzes.
  • faalangst, sociale angst, onzekerheid of negatief zelfbeeld
  • futloosheid, neerslachtigheid of gebrek aan levensenergie
  • rouw en verliesverwerking 
  • relatieproblematiek     

Bij de trajecten voor clienten die zijn doorverwezen via de werkgever, wordt na de intake een voorstel voor begeleiding gemaakt. De behandeling is gericht op herstel, hervatting van het werk en duurzame reintegratie. 

Bij trajecten op doorverwijzing van de huisarts of bedrijfsarts wordt in de intake gekeken welk traject geïndiceerd is. De behandeling wordt afgestemd op de persoon, de hulpvraag, de klachten en behoeften.
Gemiddeld duurt een begeleiding bij Solinge Coaching & Therapie 8 tot 10 sessies, maar langere begeleiding is ook mogelijk.

In de begeleiding kan ik in overleg met client  werken vanuit diverse therapie vormen: (een combinatie van) cognitieve gedragstherapie, EMDR, acceptance and commitment therapie, (kortdurende) psychodynamische therapie, interpersoonlijke therapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness. 

​Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van deze therapievorm leert u gedachten, gvoelens en gedrag te herkennen. Ook krijgt u inzicht in de manier waarop ze met elkaar samenhangen. U krijgt meer inzicht welke gedachten u belemmeren te doen wat u eigenlijk wilt, of u leert anders met deze gedachten om te gaan, waardoor uw gevoel en gedrag in bepaalde situaties verandert. Voor de meeste psychische klachten is dit de therapie met – wetenschappelijk gezien – de beste resultaten. 

Oplossingsgerichte therapie
Deze therapievorm richt zich van het begin af aan op uw eigen ervaring in het oplossen van moeilijkheden en het werken met deze mogelijkheden en vaardigheden. Veel therapieën richten zich allereerst op probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. In oplossingsgerichte therapie wordt er minder aandacht besteed aan deze omschrijvende en onderzoekende fase. In plaats van te verdiepen in het probleem, wordt er verdiept in mogelijke oplossingen. De cliënt bepaald zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich slechts op het verleden wanneer het om successen van de cliënt gaat. De focus van oplossingsgerichte therapie ligt op het heden en de toekomst en de mogelijkheden en oplossingen die u zelf in huis heeft om met de problemen om te gaan.

Mindfulness (aandachtgerichte) therapie
U kent waarschijnlijk wel de ervaring dat u met een ding bezig bent (bijvoorbeeld autorijden of huishoudelijke klusjes), maar ondertussen in uw hoofd druk met wat er gisteren gebeurde of wat er morgen gaat gebeuren, de boodschappen, iets wat iemand tegen u gezegd heeft enzovoorts. Vaak wordt er geleefd in een soort "automatische piloot".  Door meer bewust met je aandacht in het hier en nu te zijn, kun je deze gedachten loslaten. Dit geeft rust, leert je accepteren wat er is en geeft ruimte om bewuster te kiezen. In deze therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten meditatie oefeningen.