Zakelijke tarieven

Coaching

Een coachingstraject is een traject op maat. 
In het eerste intake gesprek zal ingegaan worden op de verschillende gebieden waarvoor coaching wordt gevraagd en wordt kort ingegaan op de beoogde coachingsdoelen.

  • Coaching kan bijvoorbeeld gericht zijn op:
  • Begeleiding bij burnout en reintegratie
  • Omgaan met hoogbegaagfdheid op de werkvloer
  • Persoonlijke (carrière) ontwikkelingsvraagstukken 
  • Stress/Burnout preventie/hervinden van balans werk-prive
  • Zingeving en levensdoel (her)vinden

Het is mogelijk losse coachingssessie's aan te vragen of een coachingstraject te volgen. 

Na de intake wordt een voorstel/offerte opgemaakt. Bij akkoord van de offerte start het vervolg traject.
De kosten van de intake van (1,5u) is 250,- excl btw. bij geen ziekmelding en geen medische rapportage bedrijfsarts.
De kosten van de intake bij (gedeeltelijke) ziekmelding (incl vragenlijsten, medische rapportage voor de bedrijfsarts en overleg werkgever) bedraagt: 350,- excl. Btw.
Hierna wordt aan de werkgever een offerte gestuurd voor een vervolg traject op maat. 

Op grond van de bevindingen wordt een eventuele diagnose gesteld en een bijpassend advies voor een behandeltraject en/of verdere begeleiding. 

De werkgever zal na de intake een voorstel/ rapportage ontvangen. Indien de doorverwijzing via de bedrijfsarts/huisarts plaatsvindt zal deze daarnaast de rapportage ontvangen met de medische gegevens en anamnese. Het vervolgtraject / advies is afhankelijk van de duur van de ziekte, de aard van de klachten en de prognose.

Voor meer informatie over coaching, de intake, trajecten en/of tarieven kunt u contact opnemen met Solinge-coaching & therapie.