Informatie over zorgverzekeraars 2024

Drie zorgverzekeraars hebben de voorwaarden van de restitutie-polissen van 2023 gewijzigd voor 2024, Zilveren Kruis, Stad Holland en CZ. 
In 2024 worden dit combinatiepolissen, met 72% (Zilveren Kruis) en 75% (Stad Holland) als vergoeding van het NZa tarief. CZ heeft zijn restitutiepolis laten vallen en de naam hiervan komt niet meer terug in 2024.

Zilveren Kruis, Stad Holland en CZ stellen wél een overgangsregeling in voor degene die in 2023 al een restitutiepolis hebben. Iedereen die zijn of haar behandeling in de GGZ in 2023 is gestart behoudt de zelfde voorwaarden als in 2024 (oa 100% vergoeding). 
Deze regeling eindigt per 31 december 2024.

Menzis, ASR en Aevitae bieden nog wel de zuivere restitutiepolissen aan. Met als kanttekening dat Aevitea geen positief advies krijgt van de contractvrije psychologen. Dat komt vooral vanwege de vele beperkingen, zie de kleine lettertjes. 

Indien je wilt wisselen van zorgverzekeraar, geeft dit dan vanaf heden aan bij je zorgverzekeraar, dan heb je tot 31 januari 2024 de tijd om je definitieve keuze te maken. 

De berichtgeving is met zorgvuldigheid weergegeven. Solinge Coaching & Therapie informeert, maar brengt geen advies uit. 
Solinge Coaching & Therapie is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en heeft ook geen belang bij de keuze die je maakt voor een zorgverzekeraar of polis. 
Neem contact op met zorgverzekeraars en laat je goed informeren!

Therapie tarieven voor particulieren 2024

Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 

Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn terug te vinden via deze link.  De tarieven zijn gebaseerd op het opleidingsniveau van GZ psycholoog, de behandelsetting en de tijdsinvestering. Indirecte tijd (bijvoorbeeld tijd voor het schrijven van een gespreksverslag of een brief of overige administratie) wordt niet in rekening gebracht.

Veel gebruikte tariefcodes op de factuur:
CO0562 Diagnostiek 60 minuten (intake) € 183,44
CO0627 Behandeling 60 minuten (sessie) € 161, 46
CO0692 Diagnostiek 75 minuten € 223,48
CO0757 Behandeling 75 minuten (sessie) € 198,72
CO0822 Diagnostiek 90 minuten (intake of vervolg diagnostiek) € 274,01 
CO0887 Behandeling sessie 90 minuten € 242,76

Factuur

Psychotherapeutische zorg maakt deel uit van de basiszorg/basis GGZ. U ontvangt iedere 1 a 3 maanden een factuur voor de verrichte sessies, die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
De kosten zijn inzichtelijk en worden per gesprek op de factuur vermeld.
Je eigen risico betaal je elk kalenderjaar opnieuw. 
Na de intake bepalen wij de zwaarte van je zorgvraag en daarmee ook de verwachte behandelduur. Dit bespreken we met jou tijdens de bespreking van het behandelplan. Onder welk ‘zorgvraagtype’ jij valt (meestal 1, 2, 3 of 4), wordt vermeld op je factuur. 
Meer informatie over de bekostiging van de GGZ vind je op www.zorgprestatiemodel.nl

Wijze van tijdsregistratie

De tijd die in de agenda is gereserveerd bepaalt het tarief, ook als het consult iets korter duurde. Bijvoorbeeld: voor een behandelconsult wordt 60 minuten in de agenda geregistreerd. Het bijpassende tarief wordt gehanteerd, ook als het consult in werkelijkheid 50 minuten duurt. Wanneer een consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt de consult tijd aangepast. Bijvoorbeeld: een behandelconsult staat gepland voor 60 minuten maar loopt uit tot 75 minuten. In dit geval zal een consult van 75 minuten worden gedeclareerd.

De behandeling kan bestaan uit face to face gesprekken, telefonisch contact,  e-mailcontact, online via videocall sessies,  e-health online sessie's, (test-)diagnostiek.

Vergoeding verzekering

Solinge Coaching & Therapie heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekering.  
Ook betekent dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. Onder meer vanwege de privacy - eisen van de zorgverzekeraar die gesteld worden. Zie voor meer informatie over dit onderwerp  www.contractvrijepsycholoog.nl

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis of een naturapolis. Iedere polis biedt een andere vergoeding.

  • Restitutiepolis:
    U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en u heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat. Voor behandeling bij Solinge Coaching & Therapie is dit de meest gunstige variant.
  • Combinatiepolis:
    Met een combinatiepolis geldt dat sommige vormen van zorg 100% worden vergoed en andere vormen van zorg niet. Het kan bij dit soort polissen zo zijn dat GGZ-zorg in feite meer gedekt wordt als bij een naturapolis maar minder dan een restitutiepolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus vraag na bij je zorgverzekering wat de vergoeding is voor niet gecontracteerde zorg in de basis GGZ bij een GZ psycholoog. 
  • Naturapolis:
    Bij een naturapolis heeft u afgesproken alleen volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 70 tot 80% van het NZA tarief vergoed.

Het is dus verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandeling. Aan het einde van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Welke polis kiezen?

Aangeraden wordt een restitutiepolis te kiezen. Op de website van contractvrijepsycholoog.nl vindt u het overzicht van 2023 van zorgverzekeraars die 100% vergoeden in de restitutiepolis (gedrukt in rood op het overzicht).

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van €385 per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Bent u verhinderd?

Bent u verhinderd voor een afspraak dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U kunt uw afspraak annuleren via sms/app of email. 
Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvangt u een nota van €80 (no show tarief).
De kosten voor basis-GGZ worden volledig of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van jouw zorgverzekering.

Indien u gebruik wilt maken van de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.
In de BGGZ vallen behandeling van bepaalde problemen niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.
Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. 
Het is ook mogelijk om zonder verwijzing bij ons in behandeling te komen. De kosten zijn gelijk aan bovengenoemde worden in dit geval niet vergoed.