Klachten of vragen

Solinge Coaching & Therapie hecht aan tevreden clienten en relaties en draagt daarom zorg voor een voortdurend hoge kwaliteit van dienstverlening.  Solinge Coaching & Therapie is aangesloten bij zowel het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de NVGzP.  Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties heeft voor verbetering. In dat geval is het raadzaam dit met de psycholoog te bespreken, zodat er gezocht kan worden naar een passende oplossing. 

Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) en uw klacht kenbaar maken. Vanaf 1 januari 2017 is Solinge Coaching & Therapie aangesloten bij (de klachtenregeling van) deze vereniging. 
Meer informatie kunt u vinden op de website:

​http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/11/klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf

Disclaimer

Solinge Coaching & Therapie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Solinge Coaching & Therpaie vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Solinge Coaching & Therapie kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Solinge Coaching & Therapie anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Solinge Coaching & Therapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.