Vaak associĆ«ren wij vitaliteit met een fit en gezond lichaam en leven. 
Maar vitaliteit heeft niet alleen te maken met uiterlijke en zichtbare kenmerken.
In balans zijn, zowel fysiek als mentaal is een belangrijke voorwaarde voor een vitaal gevoel. 
Mentaal in balans zijn, is vaak een uitdaging!  

Soms is het onduidelijk wat het leven zinvol maakt. Of door verschillende oorzaken kan een zinvolle invulling van het leven wegvallen en kan het gebrek aan zingeving leiden tot verlies van vitaliteit. 

Coaching gericht op het thema zingeving is voor mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in bepaalde aspecten in het leven en voor wie (deels) een zinvolle invulling of een zinvol gevoel ontbreekt.

De oorzaak voor het ontbreken van zingeving kan zijn omdat er iets in je leven is gebeurd dat moeilijk is om te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn een sterfgeval, ziekte of scheiding. Ook een verandering van levensfase of een andere ingrijpende gebeurtenis kunnen je het gevoel geven dat de zin van het leven is verminderd of vragen oproepen rondom identiteit en de zin van het leven. Een langdurig verlies van zingeving kan leiden tot psychische klachten.

Solinge Coaching & Therapie biedt vanuit een psychologische invalshoek advies, coaching, persoonlijke begeleiding en therapeutische gesprekken aan mensen die op zoek zijn naar een vorm van zinvolle betekenis. Vanuit bewustwording  inzicht verwerven in de essentie van datgene wat er werkelijk toe doet en met het uitganspunt van persoonlijke mogelijkheden, wensen en verlangens dat doel realiseren.