​Een lange periode van stress, onder druk staan en overbelasting kan emotionele en fysieke klachten tot gevolg hebben.  Stressklachten die vaal voorkomen bij overspanning zijn:

  • rusteloosheid, sneller geëmotioneerd en prikkelbaar
  • vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn
  • slapeloosheid, piekeren en cynisme

Deze stressklachten zijn signalen die het lichaam afgeeft doordat het langdurig overbelast is geweest.  

Hoe te herstellen van deze stressklachten en anders om te gaan met de situaties die stress geven?

Er is een verandering nodig zodat overspanning niet leidt tot verdere overbelasting en burnout, maar deze kan vele vormen hebben.  Voor herstel, en antwoord op deze vragen is vaak rust en reflectie nodig. 

De valkuil ontstaat als juist die rust en reflectie ontbreekt door de hoge druk die men ervaart en de vele stressfactoren waardoor aan de signalen van het lichaam voorbij wordt gegaan, vaak in de hoop dat de situatie met de tijd verandert. 

Als het lichaam niet tijdig herstelt van de vermoeidheid en stressklachten die ontstaan en de overbelasting blijft voortduren dan is het risico aanwezig om verder overspannen te raken en indien de klachten langer duren, in een burn-out terecht te komen. Hier is sprake van als de vermoeidheid langdurig aanwezig is en zó diepgeworteld is dat je kunt spreken van "opgebrand" zijn.

De rek is eruit en alles is teveel geworden. Ook het hormonale stelsel is uit balans geraakt door het langdurig aanwezig zijn van stresshormonen (o.a.cortisol en adrenaline). De dis-balans van het neurofysiologische systeem lijdt dan tot psychische klachten. 
Deze psychische klachten hebben componenten van depressie en angst. Ook paniekklachten komen veel voor bij burnout. 

Een goede diagnose en behandeling bij een burnout is voor een adequaat herstel en reintegratie van groot belang. Er treedt continue een wisselwerking op tussen de lichamelijke en psychische klachten die een rol spelen en fysiek en mentaal herstel zijn beiden nodig. De behandeling is gericht op zowel dit fysieke als mentale herstel, zonder de mentale belasting die therapie vaak oproept te vergroten.

In de therapie wordt naast de focus op fysiek en mentaal herstel ook aandacht besteed aan de persoonlijkheids kenmerken die een bijdrage leveren aan het ontstaan van de burnout.  De behandeling duurt, afhankelijk van de ernst van de klachten zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. De behandeling is gericht op spoedig herstel, hervatting van het werk en duurzame reintegratie. 

Voor een uitgebreid overzicht van de klachten, stressvolle situaties en (persoonlijke) factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een burn out, klik hier